Възхитена съм. Благодарна съм и тръгвам напред с надежда и много любов в сърцето си. Д. В.            Изпитах и изживях нещо съвсем ново. Беше страхотно! Научих изключително много неща без да записвам и чета нищичко. Много опитен и умел фасилитатор, който води и направлява чудесни процеси. М. К.            Благодаря, за мен беше различно изживяване. Интересно и вълнуващо. К. Г.            Прeживяванията са невероятни! Очакването ми се оправда! Благодаря! В. В.            Многостранна работа, дълбочинни процеси, интензитет. Харесва ми подхода на Елена – благ, емпатичен, с чувство за хумор. Много верен за мен, ако ползвам неин израз. В. Ж.            Останах много доволна и се почувствах удволетворена. Очакванията ми бяха възнаградени. Благодаря. Т. К.            Очаквания от семинара: Промяна на стереотипи и поведенчески модели във връзките; достигане на по- голяма увереност, чувство за значимост, преодоляване на страхове, намаляване на тревожността.     Впечатления от семинара: Осъзнатост, прозрения, свързах се с части от себе си, които не познавах. Видях се през очите на различните роли. Малко съм изплашена и разбъркана. Развълнувана съм много от метода и си тръгвам с прекрасни впечатления. М. М.            Очарована съм от Елена и от начина, по-който води всеки един участник. Всичко ми беше безкрайно интересно. Благодаря. А. И.            Беше ми интересно, основно когато дискутирахме липсата на желание за промяна на децата - twixteri. Особено полезна ми беше констелацията на М. С. Р.            Преживявах всяка констелация много силно. От опит очаквам да се случи точно това, което е необходимо за мен в настоящия момент. Т. М.            Много добър семинар. Много добра възможност за да разберем себе си и другите, да осъзнаем моделите на поведение, които носим в себе си. М. Г.            Неочаквано осъзнаване ..... прозрение .... подкрепа ... Благодарности! Вдъхновение и нови възможности! Л. Ф.            Не съм предполагала, че може да видя и усетя толкова различни чувства и емоции. Цялото изживяване за мен беше нещо уникално и необяснимо.Чувствам се добре и в кожата си и намерих спокойствие. Благодаря Ирина и Елена. М. Д.            Чувствам се щастлива че съм тук. Е. М.            Очаквания: Да се срещна със себе си, със страховете си, да ги погледна от друг ъгъл и да ги преодолея. Впечатленията ми са, че е много работеща система (процеса). Ще участвам пак. Благодаря. Р. Р. В.            Очаквания: Да разбера каква е причината да не съм създала до сега успешна връзка. Впечатления: Яснота и Осъзнаване! Този семинар ми даде посока, в която да работя! Благодаря! М. Х. З.            За първи път посещавам семинар по констелации. Дойдох без конкретни очаквания, водена от препоръка и доверието, на което се опирах. Радвам се, че попаднах на тези водещи и в тази група – в точното време на точното място. Случилото се тези дни надмина очакванията ми. Трудно осъзнавам преживяното, имам усещането, че се нуждая от още подобни семинари – за сега е усещане с конкретни желания. Д. П.            Очаквам да получа допълнителна информация и идеи как да реша конкретен семеен проблем. Впечтления: Много полезно и разтърсващо. Имам огромна полза. Не зная дали ще си реша проблемите в семейството но, разбрах много неща. Р. З.            Очаквания: Да науча истини за себе си и за рода си. Впечатления: Магия, страхотно и страховито. Благодаря ви. Н. П.            Очаквания: Отговори на въпроси, разрешаването им, относно семейни и родови отношения или каквото още се случи. Впечатления: Много удволетворяващи дни. Получих отговори. Благодаря ви Елена и Ирина. К. Ц.            Доволна съм, че дойдох и участвах. Енергията на участниците беше в хармония с моите усещания. Надявам се процесът да продължи. Е. Д. 24-25 март 2012 г.            Интензивен, емоционален, практично ориентиран към директно разрешаване на проблемите. Прекрасна благоприятна атмосфера, чувство на доверие и подкрепа от участниците и фасилитатора. Благодаря! Ж. П. 24-25 март 2012 г.            Стават невероятни неща – потвърждение на вярата ми, че има чудеса и ако сме готови, ще ги видим. Й. П. 24-25 март 2012 г.            Мога да изразя само положителна оценка. Беше много поучително и дълбоко като усещане. Радвам се, че бях част от процеса и искам да продължа. Е. П. 24-25 март 2012 г.            Много удволетворена от личната си констелация. Отново силно впечатлена от силата и дълбочината на метода. Много получих и като представител в констелациите на други участници. Т. Г. 12 ноември 2011 г.            Приятно и полезно. Накара ме да се замисля за някои неща извън поставената тема. И. Т. 12 ноември 2011 г.            Много интересно, приятно, полезно, харизматична водеща. В края на деня бях малко уморена. П. П. 12 ноември 2011 г.

Семинари

Обучения

Дати и съдържание на обучителните модули

Първи модул: Въведение и основни принципи на Системните констелации

В първия модул на Организационния тернинг бих искала да представя феноменологичния метод на прякото, непреценъчно възприятие, преживелищното разбиране на системната перспектива и базисни познания за работата с фамилни констелации.

Теоретичната и практическата работа ще позволи на обучаваните да:

Очаквани резултати:

Датаочаквайте през 2015
ВодещЕлена Илиева

 

Модул 2: Системна динамика в Организациите

В този модул насочваме вниманието към динамиката в организациите. Чрез преживяването на констелации от теми, които участниците привнасят, ще учим за принципите на системите, които са в основата на много въпроси за работата и в организациите. Така ще учим чрез наблюдаване как се водят констелациите. Практикуваме с клиенти, интервюираме и правим първи стъпки с „мини“ констелации.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаваните:

Датаочаквайте през 2015
ВодещЕлко де Хеус

Нагоре

 

Модул 3: Теория на системите и навигационни инструменти за системна констелационна работа

Теорията на социалните системи, разработена от немския социолог Никлас Луман, е фундаментът на работата ни като консултанти и фасилитатори на констелациите. Тази теория за системите се фокусира върху моделите на комуникация между отделните хора и части на организацията. Тя осигурява възможност са се идентифицират социалните системи в организациите и в семейния бизнес. В този модул Михаел Блуменщайн представя теорията на Луман и демонстрира своя „инструмент за навигация“, или „GPS-а“, за организационните констелации. Демонстрира и начина, по който интегрира тези идеи за подпомагане на констелациите.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След завършване на този модул обучаваните ще имат:

Датаочаквайте през 2016
ВодещМихаел Блуменщайн

Нагоре

 

Модул 4: Лични модели. Фамилни и структурни констелации

В този модул се представят три типа констелации и техните различия в реда, в който са били разработени през годините: семейни, структурни и организационни констелации. Всеки тип констелации дава специфични възможности за работа с определени теми. Използваме предимно семейни и структурнте констелации, за да разсъждаваме върху личните модели, които влияят върху нашите ценности и поведение, когато работим като фасилитатори на организационни констелации.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаваните ще:

Датаочаквайте през 2016
ВодещЛасло Матиясовски

Нагоре

 

Модул 5: Организационни констелации - приложения и разширяване на контекста

В този модул ще разгледаме гещалта на цялата констелация. Как изглежда констелацията като цяло? Какво ни казва тя за организацията по отношение на темата, която представя заявителят? Кои са основните движения в нея? Кое е все още неизказаното изречение на системата?
Ще предложим на участниците модел, чрез който те ще развият собствен стил (и ще осъзнаят как могат да усъвършенстват себе си). Ако е възможно, по време на този модул ще работим с гост – реален клиент.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаващите се ще:

Датаочаквайте през 2016
ВодещЯн Якоб Стам

Нагоре

 

Модул 6: Практикуване на класически Организационни констелации

В този модул ще изведем воденето на класически организационни констелации крачка по-напред. Ще продължим да практикуваме началното интервю, подреждане на констелация и ще правим първоначални интервенции. Ще практикуваме констелации в малки групи и под супервизия на живо. В този модул ще се съсредоточим върху някои специфични основни факти за феноменологичния подход в работата с организационни констелации.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаващите се ще са:

Датаочаквайте през 2016
ВодещСтефан Дьорер

Нагоре

 

Модул 7: Поставянето на работата с организационни констелации в контекст

В този модул ще разгледаме различните типове контекст, в които можем да прилагаме работа с констелации. Въвежда се диалогичната преспектива и метод като начин за интегриране и изпълнение на констелациите в работата с управителните съвети, мениджмънта и екипите на фирми. Разсъждаваме за мястото и функциите, приносите и слабостите на работата с констелации в контекста на свързаните с трудовата дейност проблеми.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаващите се ще:

Датаочаквайте през 2016
ВодещЕлко де Хеус

Нагоре

 

Модул 8: Интегриране, сертифициране и закриване

В този модул се представят личните проекти на обучаващите се пред групата. Обучаващите се ще водят констелации под супервизия на живо, чрез което ще навлезем в заключителната част на нашия колективен процес на учене.

Основни теми:

Очаквани резултати:
След този модул обучаваните ще са:

Датаочаквайте през 2016
ВодещиЕлко де Хеус;Елена Илиева

Нагоре