Възхитена съм. Благодарна съм и тръгвам напред с надежда и много любов в сърцето си. Д. В.            Изпитах и изживях нещо съвсем ново. Беше страхотно! Научих изключително много неща без да записвам и чета нищичко. Много опитен и умел фасилитатор, който води и направлява чудесни процеси. М. К.            Благодаря, за мен беше различно изживяване. Интересно и вълнуващо. К. Г.            Прeживяванията са невероятни! Очакването ми се оправда! Благодаря! В. В.            Многостранна работа, дълбочинни процеси, интензитет. Харесва ми подхода на Елена – благ, емпатичен, с чувство за хумор. Много верен за мен, ако ползвам неин израз. В. Ж.            Останах много доволна и се почувствах удволетворена. Очакванията ми бяха възнаградени. Благодаря. Т. К.            Очаквания от семинара: Промяна на стереотипи и поведенчески модели във връзките; достигане на по- голяма увереност, чувство за значимост, преодоляване на страхове, намаляване на тревожността.     Впечатления от семинара: Осъзнатост, прозрения, свързах се с части от себе си, които не познавах. Видях се през очите на различните роли. Малко съм изплашена и разбъркана. Развълнувана съм много от метода и си тръгвам с прекрасни впечатления. М. М.            Очарована съм от Елена и от начина, по-който води всеки един участник. Всичко ми беше безкрайно интересно. Благодаря. А. И.            Беше ми интересно, основно когато дискутирахме липсата на желание за промяна на децата - twixteri. Особено полезна ми беше констелацията на М. С. Р.            Преживявах всяка констелация много силно. От опит очаквам да се случи точно това, което е необходимо за мен в настоящия момент. Т. М.            Много добър семинар. Много добра възможност за да разберем себе си и другите, да осъзнаем моделите на поведение, които носим в себе си. М. Г.            Неочаквано осъзнаване ..... прозрение .... подкрепа ... Благодарности! Вдъхновение и нови възможности! Л. Ф.            Не съм предполагала, че може да видя и усетя толкова различни чувства и емоции. Цялото изживяване за мен беше нещо уникално и необяснимо.Чувствам се добре и в кожата си и намерих спокойствие. Благодаря Ирина и Елена. М. Д.            Чувствам се щастлива че съм тук. Е. М.            Очаквания: Да се срещна със себе си, със страховете си, да ги погледна от друг ъгъл и да ги преодолея. Впечатленията ми са, че е много работеща система (процеса). Ще участвам пак. Благодаря. Р. Р. В.            Очаквания: Да разбера каква е причината да не съм създала до сега успешна връзка. Впечатления: Яснота и Осъзнаване! Този семинар ми даде посока, в която да работя! Благодаря! М. Х. З.            За първи път посещавам семинар по констелации. Дойдох без конкретни очаквания, водена от препоръка и доверието, на което се опирах. Радвам се, че попаднах на тези водещи и в тази група – в точното време на точното място. Случилото се тези дни надмина очакванията ми. Трудно осъзнавам преживяното, имам усещането, че се нуждая от още подобни семинари – за сега е усещане с конкретни желания. Д. П.            Очаквам да получа допълнителна информация и идеи как да реша конкретен семеен проблем. Впечтления: Много полезно и разтърсващо. Имам огромна полза. Не зная дали ще си реша проблемите в семейството но, разбрах много неща. Р. З.            Очаквания: Да науча истини за себе си и за рода си. Впечатления: Магия, страхотно и страховито. Благодаря ви. Н. П.            Очаквания: Отговори на въпроси, разрешаването им, относно семейни и родови отношения или каквото още се случи. Впечатления: Много удволетворяващи дни. Получих отговори. Благодаря ви Елена и Ирина. К. Ц.            Доволна съм, че дойдох и участвах. Енергията на участниците беше в хармония с моите усещания. Надявам се процесът да продължи. Е. Д. 24-25 март 2012 г.            Интензивен, емоционален, практично ориентиран към директно разрешаване на проблемите. Прекрасна благоприятна атмосфера, чувство на доверие и подкрепа от участниците и фасилитатора. Благодаря! Ж. П. 24-25 март 2012 г.            Стават невероятни неща – потвърждение на вярата ми, че има чудеса и ако сме готови, ще ги видим. Й. П. 24-25 март 2012 г.            Мога да изразя само положителна оценка. Беше много поучително и дълбоко като усещане. Радвам се, че бях част от процеса и искам да продължа. Е. П. 24-25 март 2012 г.            Много удволетворена от личната си констелация. Отново силно впечатлена от силата и дълбочината на метода. Много получих и като представител в констелациите на други участници. Т. Г. 12 ноември 2011 г.            Приятно и полезно. Накара ме да се замисля за някои неща извън поставената тема. И. Т. 12 ноември 2011 г.            Много интересно, приятно, полезно, харизматична водеща. В края на деня бях малко уморена. П. П. 12 ноември 2011 г.

Семинари

Обучения

Архив обучения

Компетенции в констелациите, супервизия, водене на констелации.
Сертифициране на фасилитаторите.

Основни теми:

Основни цели:

Дата14.03 - 16.03.2014
ВодещЛасло Матиясовски

 

Организационни констелации

Този семинар е част от обучението за фасилитатори на системни констелации, но е и подходящо въведение в системното мислене и практика за специалисти по управлението на човешки ресурси, консултанти, обучители, коучове, лидери на организации.
На семинара ще бъдат представени основните принципи на системната работа и приложението ѝ в организации. Ще видим как системните сили на принадлежност, баланс и йерархичен ред влияят на ефективността, екологията и комуникацията в организациите. Ще се запознаете различни видове и форми на констелационна работа в индивидуални сесии и в групи. Класически констелации, в които правото на собственост и лидерството са рамо до рамо. Структурни констелации, ползвани най-вече за разгръщане на стратегии и проекти, при които се наблюдават абстрактни елементи като: цели, процедури, ресурси, следващи стъпки, организационни модели и др. На семинара ще работим върху конкретни организационни или друг професионални теми на участниците.

Ползата за Вас:

Ако работите като лидер или в управлението на човешки ресурси:

Допълнителни ползи за консултанти, обучители и коучове:

Допълнителни ползи за фасилитатори на системни констелации:

Дата25.10 - 27.10.2013
ВодещЕлко де Хеус

Нагоре

 

Травма на раздвоението на личността и констелации на пациенти с психични нарушения
Разширяване на знанията и навиците в областта на констелациите на клиенти със симптоми и психични нарушения

Основни теми:

Основни цели:

Семинарът ще се състои от теоретична част, обзор на психичните нарушения, варианти и модели на констелационната работа.
Практическата част ще се проведе във вид на упражнения като всеки участник ще има възможност да работи като констелатор в процеса на упражненията, констелация на частите и работа със симптомите (страхове, депресия, зависимости и т.н.).

В групата ще можете да наблюдавате и демонстрация на работа с пациент, страдащ от психично разстройство.
Има възможност и за работа със собствени клиентски въпроси, свързани с частите на личността и симптомите.

Форми на работа: теория, дискусия, демо-работа на водещия на групата, упражнения за цялата група, лична практика като констелатор. Степента на участие във всички практики се регулира от самите участници по тяхно усмотрение.

Дата20.09 - 22.09.2013
ВодещАнастасия Филимонова

Нагоре

 

Системни Фамилни констелации. Въведение

Основни теми:

Учасниците в семинара ще:

Целите са:

Дата18.11.2011 - 20.11.2011; 30.03.2012 - 01.04.2012 - Повторение
ВодещЕлена Илиева

Нагоре

 

Основи на Семейните констелации

Основни теми:

Основни цели:

Дата18.05.2012 - 20.05.2012
ВодещЛасло Матиясовски

Нагоре

 

Партньорски двойки и взимоотношения

Майчинство – Бащинство
Женственост – Мъжественост

Партньорски двойки

Родители и деца

Дата12.10.2012 - 14.10.2012
ВодещФранк Галенмюлер

Нагоре

 

Динамика на любовта в практиката на Системните констелации

Разширяване и задълбочаване на теоретичните познания и собствения опит

Фамилните констелации и тяхното терапевтично въздействие надхвърлят рамките на „лечебен процес по определен проблем”.Структурите и взимодействащите сили, които изкристализират, т.е. стават ясни и видими за клиента по време на терапията, могат да се прехвърлят върху всички области на човешките взаимоотношения. Целта е да се открият нараняванията или блокадите и да се изясни скритата динамика на цялостното поведение на индивида.

Чрез разкриването и осъзнаването на най- дълбоките травми и чрез приемането на съдбата, такава каквато е, този опит може да послужи на човека да разкрие своя потенциал и да се справя по-успешно със задачите и предизвикателствата на ежедневието. Отстранявайки съществуващите блокади, индивидът се отваря и позволява на любовта да протича свободно.

Основни теми:

Основни цели:

Дата29.03.2013 - 31.03.2013
ВодещВладо Илич

Нагоре

 

Освобождаване от травмата в процеса на работа с метода Системни Фамилни констелации

Основни аспекти на темата:

Дата12.04.2013 - 14.04.2013
ВодещКарен Шобер

Нагоре

 

Психични и психосоматични симптоми на индивида и групата

Основни теми:

“Помогни ми да се освободя от това”, казват клиентите, когато дойдат на консултация, споделяйки своите психични или телесни проблеми. Но решението обикновено не е в целенасочената и усилена борба с проблема, а в активното и действено разглеждане на самото негово съдържанието.

Това включва преосмисляне, преоценка, разглеждане на потенциалните възможности запромени и създаването на нови лични истории.

Основни цели:

Дата 
ВодещКристине Есен

Нагоре

 

Компетенции в констелациите, супервизия, водене на констелации.
Сертифициране на фасилитаторите.

Основни теми:

Основни цели:

Дата 
ВодещЛасло Матиясовски

Нагоре